Sant Vicenç dels Horts

El model d’immersió lingüística, un model d’èxit

  • Grup Municipal Socialista
  • Actualitzat:
  • Creat:

Presentem una moció a favor del model d’immersió lingüística

Moció presentada pel Grup Municipal Socialista a Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en defensa del model d’immersió lingüística a les escoles catalanes


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment el govern del Partit Popular ha anunciat que estudiarà la possibilitat d’incloure una casella a la documentació de la preinscripció escolar, que permeti als pares dels alumnes escollir l’escolarització en llengua castellana a Catalunya. Una proposta, estudiada en el marc de l'aplicació de l’article 155, que ha generat una allau de reaccions entre forces polítiques, associacions de famílies, entitats i sindicats de mestres. Tots ells critiquen la possibilitat que s'inclogui el castellà com a llengua vehicular a Catalunya i cal destacar la plataforma Somescola, que agrupa més d'una cinquantena d'entitats del món educatiu, social i pedagògic català, que ja ha manifestat públicament que també defensen el model d'immersió lingüística com a element de cohesió social.

Així mateix, també ha volgut mostrar el rebuig a la proposta de l'executiu espanyol la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (FaPaC), que ha reivindicat el model lingüístic català i ha considerat pervers que el govern utilitzi el context actual per incloure una opció que "divideix".

D’altra banda, la Plataforma per la llengua considera que la mesura que estudia l'executiu espanyol va en contra d'aquesta proposta i també vulnera l'article 6 de l'Estatut de Catalunya, que estableix que el català és "la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament". A més, també ataca frontalment la Llei 1/1998 de Política Lingüística i de la Llei d'Educació de Catalunya que fixa com un principi rector del sistema educatiu la inclusió escolar i la cohesió social.
L'estudi La immersió lingüística. Un model eficaç i exitós, publicat recentment per la Plataforma per la Llengua, demostra com amb aquest sistema es garanteix que l'alumnat catalanoparlant d'origen sigui bilingüe en acabar els ensenyaments obligatoris, atès que l'entorn social de Catalunya és molt favorable al castellà, i que la immersió lingüística garanteix i possibilita que les persones que no tenen el català com a primera llengua l'aprenguin amb el mateix domini i perfecció que els que sí que l'hi tenen.
Creiem doncs, que d’implementar-se aquesta mesura, aniria també en contra de la política del Parlament Europeu que en seu “Full de ruta per a la diversitat lingüística a Europa” recull el compromís de la Unió Europea per assegurar que les llengües parlades a Europa, siguin d’àmbit internacional, nacional, regional, minoritàries, amenaçades de desaparició o llengües de la immigració, es considerin valors comuns que necessiten suport i promoció. 
Entenem que aquesta la proposta dels populars és una idea nefasta, ja que segregar nens i nenes per raons de llengua suposaria un greu retrocés en l’àmbit educatiu i també social, a més de trencar un sistema de consens que fa més de trenta anys que està vigent a Catalunya. En segon lloc, causaria una incompetència lingüística en llengua catalana dels nens i nenes de famílies castellanoparlants que no tenen ocasió de parlar-la i desenvolupar-la en el seu entorn familiar més pròxim. 
En aquest context, creiem que cal defensar un cop més de manera contundent el model educatiu vigent que garanteix la competència en ambdues llengües, el català i el castellà; i això és un element de riquesa, positiu, i sobretot de cohesió social, que ha estat sempre una prioritat per a nosaltres.

Per tot l’exposat, demanem l’aprovació dels següents: 


ACORDS
 
Primer.- Demanar al govern central que no envaeixi les competències de la Generalitat en matèria d’educació.
 
Segon. – Defensar i reivindicar un cop més l’èxit de la immersió lingüística, model educatiu vigent a Catalunya, que garanteix la competència en les dues llengües i expressar el suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts al model educatiu català com a base de la convivència i de la cohesió social.
 
Tercer. – Donar suport a la comunitat educativa catalana, a les associacions de mestres i també de pares i mares.


Quart.- Rebutjar les acusacions d’adoctrinament i altres falsedats que fan alguns partits i entitats contra el model d’escola catalana.  


Cinquè. – Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, a la Federació de Pares i Mares de Sant Vicenç dels Horts i a la Plataforma Somescola.