Sant Vicenç dels Horts

Videos RSS

Eva Granados al Parlament, en l'aprovació de què qui hagi perdut l'RMI podrà tornar a cobrar-la

El Parlament ha aprovat per unanimitat que els beneficiaris de la Renda Mínima d'Inserció que hagin perdut la prestació puguin tornar a cobrar-la en els casos en els quals s'hagi suspès la inserció laboral o quan els programes de formació i treball no hagin aconseguit el seu fi. També s'ha consensuat la gestió dels pagaments endarrerits d'aquesta prestació a més que en les entrevistes inicials dels serveis d'orientació s'hauran de detectar les persones en situació de risc i exclusió social per situar-les com a "col·lectius prioritaris" en les convocatòries dels programes d'ocupació. La moció l'havia presentat el PSC i, en nom seu, la diputada Eva Granados ha acusat el Govern d'"insensible" i de "no tenir intenció de fer res davant les 64.000 famílies catalanes que no tenen cap ingrés ni cap prestació de les institucions". La moció aprovada també insta el Govern a incrementar el suport als ens locals per a ajuts d'urgència social i a posar en marxa, abans del novembre, un sistema d'informació únic que garanteixi un seguiment personalitzat dels casos i una coordinació de les actuacions entre els agents que intervenen en els esmentats plans individualitzats.